КОНТАКТИ

Христина Лакева
Мениджър Проекти

тел: +359 88 999 0 666
e-mail: lakeva@o-d-a.bg

София 1000, ул. Искър 24, вх. Б, ет. 1, ап. 4